Soudní řízení po zahájení insolvenčního řízení

Dobrý den, mám schváleno oddlužení a běží mi 30-ti denní lhůta pro přihlášení pohledávek. Od soudu mi nyní přišel návrh na el. platební rozkaz. Jak se mám zachovat? Děkuji za reakci

Dobrý den,

pokud běží lhůta pro přihlášení pohledávek, bylo rozhodnuto o Vašem úpadku (s tímto rozhodnutím o úpadku bylo spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, nikoliv o schválení oddlužení).

Podle § 140a insolvenčního zákona rozhodnutím o úpadku se přerušují soudní řízení o pohledávkách a jiných právech týkajících se majetkové podstaty, které mají být v insolvenčním řízení uplatněny přihláškou. V těchto řízeních nelze pokračovat po dobu, po kterou trvají účinky rozhodnutí o úpadku. Jakmile se soud, který elektronický platební rozkaz vydal, dozví o přerušení řízení (k tomu dochází přímo ze zákona, nevydává se o něm žádné samostatné rozhodnutí), vyrozumí o tom účastníky řízení (žalobce a žalovaného, tedy i Vás). Toto rozhodnutí (elektronický platební rozkaz) nemůže nabýt právní moci.

Věřitel, který jako žalobce uplatnil svůj nárok u soudu žalobou (návrhem na vydání platebního rozkazu) musí svoji pohledávku uplatnit v rámci insolvenčního řízení přihláškou. Pokud tak neučiní, jeho pohledávka nebude v insolvenčním řízení uspokojována, i když ji uplatnil u soudu žalobou.

Ve Vašem případě je tedy v podstatě zbytečné na doručený platební rozkaz jakkoliv reagovat. Pokud totiž byl doručen po rozhodnutí o Vašem úpadku, nenabyde právní moci. K uplatněné pohledávce věřitele se budete moci vyjádřit na přezkumném jednání, pokud věřitel podá přihlášku své pohledávky do insolvenčního řízení. Pohledávku budete tedy moci uznat, případně popřít co do pravosti (zda existuje či nikoliv) nebo výše (zda je přihlášena věřitelem ve správné výši). 

-JM-

Chcete se nás také na něco zeptat?

Osobní
oddlužení

Adresy pro poskytování poradenství:
Štíty, náměstí Míru 57 - úřední hodiny v pátek od 8:00 - 14:00
Lanškroun, Purkyňova 101 - úřední hodiny v pondělí - pátek od 7:00 - 16:00

Čas schůzky v Lanškrouně je možné domluvit i v jinou dobu, např. v sobotu

telefon: +420 733 579 000
email: info@urban-ak.cz
Pozor: Osobní schůzku je potřeba mít domluvenu emailem anebo telefonicky.

Úvod O nás Kontakty Oddlužení Kalkulátor Poradna Vzory ke stažení Slovník
copyright © 2017 mgr. jan urban | design jewellphoto | developed by milan schembera