Vzory ke stažení

Pohledávky na běžném výživném a dlužném výživném se do insolvenčního řízení nepřihlašují standardní cestou jako pohledávky věřitelů na formuláři -  ,,PŘIHLÁŠKA POHLEDÁVKY“ ve lhůtě stanovené v usnesení o povolení oddlužení.

Jedná se o pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou  podstatou podle ust. § 169 insolvenčního zákona, které jsou před ostatními pohledávkami nezajištěných věřitelů uspokojovány přednostně a jsou vypláceny v 100%.

Tyto pohledávky se uplatňují u osoby insolvenčního správce písemnou formou na předepsaném formuláři -  ,,UPLATNĚNÍ POHLEDÁVKY ZA MAJETKOVOU PODSTATOU“. V případě, že se Vám formuláře nedaří hned otevřít....je potřeba si je nejdříve uložit do počítače a následně otevřít.

Podle § 412 insolvenčního zákona je po dobu trvání účinku schválení oddlužení plnění splátkového kalendáře dlužník povinen předkládat insolvenčnímu správci a insolvenčnímu soudu přehled o svých příjmech za uplynulých 6 kalendářních měsíců, neurčí-li insolvenční soud v usnesení o schválení oddlužení jinou dobu předkládání. Vzor přípisu je ke stažení zde…

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je možné požádat příslušný soud o výpis všech vykonávacích a exekučních řízení, který je možné použít pro vypracování insolvenčního návrhu. Vzor žádosti je ke stažení zde…

 

Osobní
oddlužení

Adresy pro poskytování poradenství:
Štíty, náměstí Míru 57 - úřední hodiny v pátek od 8:00 - 14:00
Lanškroun, Purkyňova 101 - úřední hodiny v pondělí - pátek od 7:00 - 16:00

Čas schůzky v Lanškrouně je možné domluvit i v jinou dobu, např. v sobotu

telefon: +420 733 579 000
email: info@urban-ak.cz
Pozor: Osobní schůzku je potřeba mít domluvenu emailem anebo telefonicky.

Úvod O nás Kontakty Oddlužení Kalkulátor Poradna Vzory ke stažení Slovník
copyright © 2017 mgr. jan urban | design jewellphoto | developed by milan schembera