Oddlužení

Oddlužení je jeden ze způsobů řešení úpadku, který zavedl nový insolvenční zákon. Oddlužení je možné tehdy, pokud dlužíte více věřitelům, tedy minimálně dvěma, a současně splatnost Vašich závazků je delší než třicet dní nebo neschopnost splácet reálně hrozí. Minimální částka, kterou musíte být schopen splácet od 1. 6. 2019 činí 2.200,- Kč. 

Účelem oddlužení je umožnit poctivým dlužníkům, kteří mají snahu splatit své dluhy, zbavit se dluhů a začít znovu s čistým štítem. Jedná se tedy spíše o nástroj sociální, nežli ekonomický. Insolvenční zákon však obsahuje relativně přísná kriteria, za kterých soud dlužníkův návrh na oddlužení může povolit.

Návrh na povolení oddlužení smí podat pouze dlužník od 1. 7. 2017 prostřednictvím advokáta, notáře, insolvenčního správce, soudního exekutora případně akreditovanou osobou, přičemž návrh musí zpravidla podat spolu s insolvenčním návrhem nebo do 30 dnů ode dne, kdy mu doručí soud insolvenční návrh podaný ze strany některého z věřitelů.

Návrh na povolení oddlužení musí být podán na předepsaném formuláři a zaslán datovou schránkou.

K návrhu na povolení oddlužení musí dlužník mimo jíné připojit:

Dlužník je v úpadku pouze tehdy pokud má více věřitelů. Oddlužení je tedy nepřípustné také u těch dlužníků, kteří mají pouze jediného věřitele, přestože mu svůj závazek nejsou schopni splácet.

Při povolování oddlužení pak soud mj. sleduje, zda je dlužníkův záměr zbavit se dluhů poctivý a ekonomicky reálný. Příslušný soudce je v konečném důsledku osobou, která rozhodne, zda dlužník bude oddlužen či nikoli. Věřitelé mají jen omezené pravomoci rozhodnutí soudce zvrátit.

Oddlužení je možné provést zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty.

 - oddlužení zpeněžením majetkové podstaty

- oddlužení formou splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty

 

Pokud dlužník splní řádně a včas své závazky v daném rozsahu, je od zbývajících dluhů osvobozen, a to i od pohledávek, které nebyly jeho věřiteli do insolvenčního řízení přihlášeny, ač se tak stát mělo. Pokud však do tří let po osvobození dlužníka od zbývajících dluhů vyjde najevo podvodné jednání dlužníka, které ovlivnilo schválení oddlužení nebo povolení osvobození od dluhů, soud dlužníkovi přiznané osvobození odejme.

Osobní
oddlužení

Adresy pro poskytování poradenství:
Štíty, náměstí Míru 57 - úřední hodiny v pátek od 8:00 - 14:00
Lanškroun, Purkyňova 101 - úřední hodiny v pondělí - pátek od 7:00 - 16:00

Čas schůzky v Lanškrouně je možné domluvit i v jinou dobu, např. v sobotu

telefon: +420 733 579 000
email: info@urban-ak.cz
Pozor: Osobní schůzku je potřeba mít domluvenu emailem anebo telefonicky.

Úvod O nás Kontakty Oddlužení Kalkulátor Poradna Vzory ke stažení Slovník
copyright © 2017 mgr. jan urban | design jewellphoto | developed by milan schembera