Zajištěná pohledávka banky nebyla uspokojena v oddlužení v plném rozsahu

Dobrý den, zajímalo by mne, když pohledávka banky byla v insolvenčním řízení schválena jako zajištěná a nebyla tudíž zařazena do splátkového kalendáře, ale nemovitost se neprodá za jejich přihlášenou cenu jaké kroky banka dále podnikne ?

Dobrý den,

neprodá-li se nemovitost za cenu, ze které je možné uspokojit zajištěnou pohledávku banky v rozsahu 100 %, pak v případě oddlužení plněním splátkového kalendáře po splnění ostatních podmínek schváleného způsobu oddlužení (zejména uspokojení nezajištěných věřitelů v rozsahu nejméně 30 % v průběhu 5 let trvání splátkového kalendáře) dojde k osvobození dlužníka od povinnosti plnit neuhrazené části jeho dluhů, a to včetně neuspokojené části zajištěné pohledávky banky. Jinými slovy dlužník nebude nadále povinen k úhradě zbývající části svého dluhu vůči bance a od placení zbytku dluhu bude osvobozen. Banka však v takovém případě může zbývající neuhrazenou část své pohledávky nadále vymáhat např. po spoludlužnících či po ručitelích. na tyto osoby se osvobození dlužníka nevztahuje a tyto osoby jsou nadále povinny bance jako věřiteli svůj dluh splnit. 

Chcete se nás také na něco zeptat?

Osobní
oddlužení

Adresy pro poskytování poradenství:
Štíty, náměstí Míru 57 - úřední hodiny v pátek od 8:00 - 14:00
Lanškroun, Purkyňova 101 - úřední hodiny v pondělí - pátek od 7:00 - 16:00

Čas schůzky v Lanškrouně je možné domluvit i v jinou dobu, např. v sobotu

telefon: +420 733 579 000
email: info@urban-ak.cz
Pozor: Osobní schůzku je potřeba mít domluvenu emailem anebo telefonicky.

Úvod O nás Kontakty Oddlužení Kalkulátor Poradna Vzory ke stažení Slovník
copyright © 2017 mgr. jan urban | design jewellphoto | developed by milan schembera