Podnikání dlužníka v průběhu oddlužení

Dobrý den, jsem zaměstnanec s pravidelným příjmem a nyní absolvuji oddlužení formou splátkového kalendáře. Při současné výši příjmu splatím za 5 let cca 50% svých dluhů. Nyní mám možnost začít pracovat na vedlejší poměr jako realitní makléř - forma spolupráce na ŽL. 1. splatím věřitelům v oddlužení větší částku, 2. tím alespoň rozjedu svůj budoucí příjem po oddlužení. Ale zajímalo by mě, jak to bude s mými přijmy z ŽL v oddlužení? Je mi jasné, že veškeré příjmy budu zasílat Ins. správci, ale není mi jasné, co se bere jako příjem. Pro ujasnění uvedu příklad: Na základě uskutečněných obchodů vyfakturuji měsíčně obdržené provize 15.000 Kč. Musím celou tuto částku zaslat Ins. správci? Nebo jen nějakou její poměrnou část? Protože samozřejmě budu mít také náklady, které budou s prací souviset. Bude tedy příjem (částka zasílaná ins. správci) brán jako rozdíl mezi obdrženou provizí a náklady+soc. a zdrav. pojištění+daně? Budu moci v tomto případě uplatňovat náklady pomocí paušálu (tzn. měsíčně budu ins. správci zasílat cca 40% z obdržených provizí), nebo budu muset vést daňovou evidenci skutečných nákladů a ins. správci budu posílat provize ponížené o tyto náklady? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

odpověď na Váš dotaz je poměrně složitá a v mnoha směrech závisí na insolvenčním soudu, který je Vám příslušný, a na přístupu Vašeho insolvenčního správce. Postup není nikde přesně legislativně upraven. Někteří insolvenční soudci jsou více benevolentní, někteří méně. Většina insolvenčních soudců zaujímá stanovisko, podle kterého dlužník musí prokázat insolvenčnímu správci své skutečné výdaje související s jeho podnikáním bez ohledu na daňový základ vykázaný v rámci daňového přiznání. Jinými slovy dlužník může uplatnit v rámci svého daňového přiznání tzv. nákladový paušál, což je pro něho z hlediska daňového mnohdy výhodné, ale insolvenčnímu správci musí prokázat, jaké byly jeho skutečné výdaje. Skutečné příjmy je tak třeba ponížit o skutečné výdaje související s podnikáním a následně dopočítat odvody na sociálním a zdravotním pojištění a daň z příjmů z tohoto rozdílu. Takto stanovený "čistý" příjem z podnikání se následně přičte k příjmům ze závislé činnosti (ve Vašem případě) a nově se vypočítá srážka, která připadne do oddlužení. S ohledem na složitost takového postupu a praktickou neproveditelnost v každém jednotlivém měsíci je vhodné dohodnout s insolvenčním správcem postup, kdy budou měsíčně hrazeny ve prospěch plnění splátkového kalendáře přiměřené zálohy a ke konečnému stanovení částek určených pro plnění splátek dojde zpětně až po ukončení příslušného zdaňovacího období (např. v souvislosti s podáním daňového přiznání). 

JM

Chcete se nás také na něco zeptat?

Osobní
oddlužení

Adresy pro poskytování poradenství:
Štíty, náměstí Míru 57 - úřední hodiny v pátek od 8:00 - 14:00
Lanškroun, Purkyňova 101 - úřední hodiny v pondělí - pátek od 7:00 - 16:00

Čas schůzky v Lanškrouně je možné domluvit i v jinou dobu, např. v sobotu

telefon: +420 733 579 000
email: info@urban-ak.cz
Pozor: Osobní schůzku je potřeba mít domluvenu emailem anebo telefonicky.

Úvod O nás Kontakty Oddlužení Kalkulátor Poradna Vzory ke stažení Slovník
copyright © 2017 mgr. jan urban | design jewellphoto | developed by milan schembera